Certificeringen

image
image
image
image
image

Krinkels is ook gecertificeerd voor:
Assetmanagement (ISO 55001);
BRL 7001/7004 (bodemsanering);
BRL 9101 (verkeersmaatregelen);
BRL 6001 (Milieukundige begeleiding landbodemsanering);
BRL 9334 Straatwerk;
Groenkeur BRL, Groenvoorziening
;
Groenkeur BRL Boomverzorging
;
FSCĀ®-Chain of Custody
;
Veiligheidsladder niveau 2
NEN 4400-1

Krinkels is erkend voor:
SEB (straatwerk);
Erkend Iepaanemer;
Erbo (bosaannemer);
VIHB (afvalstoffen);
Leermeester groen (Aequor).
Leermeester Civiel (Fundeon)


Krinkels is lid van:
Bouwend Nederland;
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC);
Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG);
Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer (BVOB); EFBQ.

Onze bedrijfscode is erkend door de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). De beleidsverklaring m.b.t. ons management systeem kunt u hier bekijken.