Nieuws

Reconstructie Groningenpad te Lage Zwaluwe

De gebruikers van het Groningenpad in Lage Zwaluwe hadden te kampen met wateroverlast. Door ondoorlatende kleigrond en een niet optimaal functionerend rioleringssysteem bleef hemelwater staan op de verharding en de naastliggende berm.

Een verbetering van het waterhuishoudingssysteem van het pad moest leiden tot een opheffing van de overlast. ...
Lees meer

blog-post-img

Wij wensen iedereen fijne dagen en alle goeds voor 2018

Krinkels heeft in 2017 hard gewerkt aan de openbare ruimtes in Nederland. Wij werken samen aan een leefbare wereld voor iedereen. Ook in 2018 zullen we er met volle inzet aan werken om alles mooier, veiliger en schoner te maken.

Ook dit jaar heeft Krinkels weer besloten om in plaats van onze relaties een kerstgeschenk te geven, een goed doel te steunen. Wij maken € 5.000 over aan KNGF Geleidehonden.
Lees meer ...

blog-post-img

Nieuwbouw hoofdkantoor Krinkels

Krinkels werkt graag aan een mooie, veilige en schone leefomgeving en wil dit graag ook doorvoeren in het nieuw te bouwen hoofdkantoor in Breda. Mostert De Winter houdt hier ook haar hoofdkantoor. Het gebouw wordt energiezuinig (energielabel A), krijgt een groen uiterlijk (groen dak) en trekt buiten en binnen samen door de grote raampartijen. De buitenruimte wordt groen opgezet met zitplaatsen ...

Lees meer
blog-post-img

Nieuwe uitgave van het Krinkels News

In deze uitgave van het Krinkels News, nummer 38, leest u meer over de nieuwste projecten die op dit moment gerealiseerd worden en de projecten die inmiddels afgerond zijn. Ook is er aandacht voor het nieuw te bouwen hoofdkantoor met een mooie artist impression hoe dit nieuwe gebouw eruit komt te zien op de voorzijde. ...

Lees meer
blog-post-img

Elkarij bv neemt per 1 januari 2018 Van Ooijen Gouda over

Gouda - De aandeelhouders van Van Ooijen Gouda verkopen hun aandelen aan Elkarij bv uit Wouw. Het bedrijf Van Ooijen Gouda is specialist in aanleg en onderhoud van rail- en wegeninfrastructuur met een omzet van circa € 25 miljoen en 50 medewerkers. ...

Lees meer
blog-post-img

170.714 bollen voor Nationaal Monument MH17

Op 24 november werden 170.714 bloembollen geplant op het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen (NH). De bloembollen van het gewas Chionodoxa (Nederlandse naam sneeuwroem) zullen in het voorjaar het Monument een paarsblauwe gloed geven. Het aantal verwijst naar 17 juli 2014, de datum van de ramp met vlucht MH17 toen 298 mensen het leven lieten in het luchtruim van Oekraïne. ...

Lees meer
blog-post-img

Combinatie BAM Infra en Krinkels tekent tienjarig gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond voor beheer en onderhoud in provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond gegund aan de combinatie BAM Infra en Krinkels. BAM Infra en Krinkels richten zich in dit gebiedscontract op het onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen. ...

Lees meer
blog-post-img

Nieuwe bedrijfsvideo voor Krinkels

Vier dagen lang is er een filmploeg door Nederland gereisd om de projecten van Krinkels in beeld te brengen. De veelzijdigheid van onze werken, de omvangrijke projecten en het feit dat wij als één aannemer alle facetten van een projecten in eigen beheer uitvoeren hebben wij in beeld laten brengen. In een vogelvlucht ziet u ...

Lees meer
blog-post-img

Ontwerpen, inrichten en beheren van Geografisch Informatie Systeem (Gis)

Krinkels tekent overeenkomst met Esri voor het ontwerpen, inrichten en beheren van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Esri gaat Krinkels adviseren bij de inrichting van het ArcGIS-platform en technisch volledig ontzorgen. ...

Lees meer
blog-post-img

Het MVO jaarverslag 2017 is uit!

Krinkels werkt graag aan een mooie, veilige en schone leefomgeving. Wij richten ons op de verbetering van de leefomgeving. Zo staat het in onze missie en dit brengen we dan ook dagelijks in de praktijk. Krinkels levert duurzame, innovatieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen. We zorgen voor een balans in economische ontwikkeling en duurzaamheid. Dit dragen wij als Krinkels uit en kunt u ook terugzien in ons MVO jaarverslag 2017. ...

Lees meer
blog-post-img

Nationaal Monument MH17 in gebruik genomen

Op maandag 17 juli werden de slachtoffers van de MH17 ramp herdacht bij het nieuwe herdenkingsmonument. In oktober 2016 is Krinkels van start gegaan met de aanleg en realisatie van het Nationaal Monument MH17. Nu na bijna 10 maanden kan het door de nabestaanden en belangstellenden in gebruik worden genomen. Bekijk ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels News 37 is uit!

Het laatste nieuws over onze organisatie en onze projecten hebben wij weer voor u verzameld in dit Krinkels News. U vindt onder meer een uitgebreide rapportage van het Nationaal Monument MH17 dat door ons is gerealiseerd. ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels krijgt opdracht gladheidsbestrijding NS stations

Donderdag 6 juli hebben NS Stations en Krinkels B.V. in nauwe samenwerking met ProRail het 8-jarig contract ondertekend voor de gladheidsbestrijding van stationsgebieden in heel Nederland. De werkzaamheden bestaan uit het strooien en sneeuwvrij houden van o.a. de perrons, trappen, fietsenstallingen en hellingbanen van alle 410 stations. ...

Lees meer
blog-post-img

Van industriestraat naar groenstraat

De Klaprozenweg is een belangrijke verkeersader door Amsterdam-Noord. Deze weg wordt verbreed en krijgt vrijliggende fiets- en voetpaden en een vrijliggende ov-verbinding met Zaanstad. Dit geeft ruimte om er een mooie groene straat van te maken. In opdracht van BAM Infra regio Noordwest heeft Krinkels de aanplant van 211 stuks grotere bomen ...

Lees meer
blog-post-img

Gunningen-onderzoek: Krinkels, de grote winnaar van de ‘kleintjes’

31 mei 2017 Cobouw weekblad - Krinkels is qua aantal projecten de grote winnaar van het Cobouw-Gunningenonderzoek. Het groenbedrijf sleepte een recordaantal van acht Rijkswaterstaat-contracten binnen, allemaal om gladheid te bestrijden. “Als je weet waar de belangen en zorgen liggen, heb je een streepje voor.” ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels steunt de Oldejuje Bikers!

27 april 2017 - Afgelopen week heeft Krinkels Nagele een cheque uitgereikt aan de Oldejuje Bikers. Deze stoere bikers beklimmen 1 september de Mont Ventoux. De actie is een initiatief van de Stichting Mont Ventoux, waarbij deelnemers, individueel of in teamverband, geld ophalen. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de strijd tegen kanker. Onder het motto "Grootverzettegenkanker" beklimmen fietsers, handbikers, wandelaars en hardlopers de Mont Ventoux in Frankrijk. ...

Lees meer
blog-post-img

Achterwand gedenkteken MH17 geplaatst

20 april 2017 - Vandaag is bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen (NH) de achterwand geplaatst van het gedenkteken, ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van vlucht MH17. Deze wand van gebogen cortenstaal met een afmeting van 16 bij 4 meter en een gewicht van 16000 kilo is het grootste onderdeel ...

Lees meer
blog-post-img

Gebiedscontract Midden Noord: ‘It takes 2 to tango’

6 april 2017 - Vorige week werd het startsein gegeven voor de werkzaamheden in het gebiedscontract Midden Noord van Provincie Noord-Holland. In een gezamenlijke project startup leerden beiden teams elkaar op een ludieke manier, onder andere door middel van speeddates, beter kennen. Het uitvoeringsteam, dat bestaat uit BAM, ENGIE en Krinkels, is voor het gebied Midden Noord de komende 10 jaar verantwoordelijk voor het asset management ...

Lees meer
blog-post-img

Actief arbo- en veiligheidsbeleid

Krinkels streeft continu naar een werkplek waar medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen. Hiervoor hebben wij een actief arbo- en veiligheidsbeleid.

Lees meer
blog-post-img

Medewerkers Van Gelder-Krinkels en Rijkswaterstaat maken verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat schoon

Op vrijdag 24 maart was het zover! Tussen 09.30-11.30 uur hebben medewerkers van Krinkels en Van Gelder samen met medewerkers van Rijkswaterstaat in het kader van de landelijke ‘Nederland Schoon’ actie zwerfvuil verwijderd op de verzorgingsplaats de Aalscholver aan de A6.

Lees meer
blog-post-img

Nabestaanden planten MH17-bos

Zaterdag 18 maart 2017 - De eerste bomen worden geplant door de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17-ramp. In het herinneringsbos, een onderdeel van het Nationaal Monument, komen 298 bomen, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de ramp.

Lees meer
blog-post-img

Provinciaal bermgras zorgt voor 358 ton CO2 reductie

Met de overhandiging van een symbolisch groengascertificaat aan gedeputeerde Henk Brink op 8 februari is de wens van de provincie Drenthe om het eigen bermgras om te zetten in groengas gerealiseerd. Uit het provinciale bermgras is groengas gemaakt, dat voor 2,5 miljoen duurzame kilometers staat en voor een beperking van de uitstoot van CO2 met 358 ton. ...

Lees meer
blog-post-img

Verlenging Prestatiecontract Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50 tot eind 2018

Na een intensieve samenwerkingsperiode van bijna 2 jaar is op 20 december 2016 het Prestatiecontract Midden Nederland Noord met 1 jaar verlengd. Hiervoor is door Rijkswaterstaat gebruik gemaakt van de resultaten van de prestatie- en verlengingsmeting ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels gecertificeerd voor NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen of een bedrijf voldoet aan alle (wettelijke) verplichtingen aangaande arbeid die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en ...

Lees meer
blog-post-img

Aanleg kunstgrasvelden Cluster West Amsterdam

In juli heeft Krinkels de opdracht ontvangen voor de aanleg van een aantal kunstgrasvelden op drie sportparken in Amsterdam-West. Direct na het ontvangen van de gunningsbrief is Krinkels gestart met de aanleg van een hockeywaterveld op Sportpark Sloten. Het betrof hier de ombouw van een bestaand kunstgrasvoetbalveld op een E-bodemas (Granulight) naar een hockeyveld. Met het aanbrengen van de DOMO Fastplay ...

Lees meer
blog-post-img

Vervangen stuwen in Urk

Het watersysteem in de gemeente Urk functioneert niet optimaal. Voor het peilbeheer wordt er water ingelaten waardoor er in de zomerperiode blauwalgen kunnen ontstaan wat de waterkwaliteit sterk vermindert. Om deze blauwalgproblematiek aan te pakken is het noodzakelijk om het water beter te kunnen vasthouden door middel van stuwen. Door het toepassen van deze maatregel wordt het zelfreinigende ...

Lees meer
blog-post-img

Effectieve krachtenbundeling; ´It takes two to tango´

Combinatie BAM, ENGIE en Krinkels tekent tienjarig gebiedscontract Midden-Noord voor beheer en onderhoud in provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland heeft het gebiedscontract Midden-Noord gegund aan de combinatie BAM Infra, ENGIE Services en Krinkels. Dit gebiedscontract geeft verdere invulling aan de groei van de provincie naar een regie-organisatie, waarin de focus ligt op beleid en programmering. ...

Lees meer
blog-post-img

Geluidsschermen N207 Alphen aan den Rijn

In opdracht van de provincie Zuid-Holland realiseert Krinkels een bijzonder geluidsscherm langs de N207. In lijn met de gedachte van cradle to cradle worden gebruikte voertuigkeringen toegepast als fundering voor de bouw van een geluidwerende constructie, type ‘Soundkiller’. Hiermee is naast het bijzondere karakter van de constructie ook een uniek prestigeproject neergezet. De realisatie van het scherm moest in een tijdsbestek ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels e-nieuws 8 is uit!

De nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief is verstuurd. Hierin hebben we het laatste nieuws over Krinkels voor onze abonnees verzameld. In deze uitgave: Kerstactie Krinkels, Krinkels van start met de aanleg van Nationaal Monument MH17, Krinkels News 36 is ...

Lees meer
blog-post-img

Onderhoud wegen en groen in één contract

Gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen tekende samen met Marc Bolier (Krinkels) en Ton Buijink (BAM) het eerste grote contract nieuwe stijl voor dagelijks beheer en onderhoud van de provinciale wegen. Het contract moet leiden tot een reductie van de CO2 uitstoot van 40 tot 50 procent aan het einde van de contractperiode, onder meer door ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels klaar voor de toekomst met FacilityApps

Krinkels heeft FacilityApps omarmd voor de implementatie van Apps op de werkvloer. De bestaande samenwerking is onlangs uitgebreid naar een 4-jarige partnership. De inrichting en implementatie van de Krinkels App inclusief een koppeling met het ERP-pakket zijn al gerealiseerd. De verdere uitrol in de verschillende vestigingen zal ...

Lees meer
blog-post-img

Wij zijn de grootste en willen graag de grootste blijven

Bescheidenheid is een mooie eigenschap. Dat standpunt lijkt ook Marc Bolier, de hagelneue kopman van Krinkels te huldigen, maar te bescheiden is ook nergens goed voor. Hij begint zijn eerste interview als ceo van Krinkels voor vakblad Stad+Groen nog heel bescheiden met de stelling: ‘Wij zijn een van de grotere bedrijven in de groene sector’, maar eindigt met de superlatief: ‘Wij zijn de grootste en willen dat blijven door minimaal tien procent groei per jaar. ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels News 36 is uit!

In deze uitgave belichten wij een aantal van onze projecten, de 'oogst' van onze Luistersessies en u kunt het laatste nieuws over onze organisatie lezen. DOWNLOAD EN LEES Krinkels News 36 -> ...

Lees meer en download Krinkels News 36
blog-post-img

Plaatsing nieuwe verkeersregelinstallaties en lichtmasten Rijkswaterstaatproject Meerjarig Onderhoud A6/A27/N50

Krinkels, Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Van Gelder Verkeerstechniek slaan de handen in één. A6/A27/N50 worden op de kruispunten ter hoogte van de autosnelweg A6 afslag 10 Lelystad in de maanden november en december nieuwe openbare verlichting geplaatst en twee verkeersregelinstallaties (VRI) ...

Lees meer
blog-post-img

Aanleg Nationaal Monument MH17 van start
Nog bijdragen nodig voor veilig stellen beheer en onderhoud

De Stichting Nationaal Monument MH17 heeft opdracht gegeven voor de aanleg van het monument ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van vlucht MH17. Het nog ontbrekende bedrag van minimaal € 250.000 euro voor een goede instandhouding, wil de Stichting de komende maanden bijeenbrengen. ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels kleedt industrieterrein Holtum Noord aan

In november 2015 nam Krinkels deel aan de meervoudig onderhandse aanbesteding van het project ‘Groenvoorziening Holtum Noord III’. De aanbestedende dienst is de gemeente Sittard-Geleen. De insteek van het werk is om langs de verbindingsweg van het industrieterrein de groenvoorziening te verzorgen. De werkzaamheden ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels aanwezig op de Dag van de Openbare Ruimte

Op 28 en 29 september heeft de Dag van de Openbare Ruimte in de Jaarbeurs Utrecht plaatsgevonden. Dit was hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor iedereen die werkzaam is binnen het werkveld openbare ruimte: ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer. Ook Krinkels was hier samen met zusterbedrijf Sight Landscaping als standhouder ...

Lees meer
blog-post-img

Een bijzonder stukje natuur!

Tussen de steden Leeuwarden, Heerenveen en Drachten, ligt het Nationaal Park ‘De Alde Feanen’. Dit natuurgebied bestaat voornamelijk uit laagveenmoeras en heeft een oppervlakte van 2.300 ha. Het heeft een afwisselend landschap en bestaat uit meren, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. ...

Lees meer
blog-post-img

Groenonderhoud Gemeente Rotterdam

30 oktober 2015 vond de aanbesteding plaats van het groenonderhoud van de gemeente Rotterdam. Krinkels bleek de economisch meest voordelige inschrijving te hebben gedaan voor perceel 3 dat de deelgebieden Charlois, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland beslaat. Direct na de gunning zijn de voorbereidingen gestart en op 1 februari begon de feitelijke uitvoering. ...

Lees meer
blog-post-img

Baggeren inlaatkanaal Andijk

Al drie jaar verzorgt Krinkels het onderhoud bij verschillende productielocaties voor het PWN in Noord Holland. In het najaar van 2015 werden we uitgenodigd voor een aanbesteding om het inlaatkanaal van de waterfabriek in Andijk te ontdoen van een dikke laag slib. In november ontving Krinkels de opdracht. ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels e-nieuws 7 is uit!

De nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief is verstuurd. Hierin hebben we het laatste nieuws over Krinkels voor onze abonnees verzameld.

In deze uitgave: resultaten boekjaar 2015-2016, MVO jaarverslag 2016, wijziging directie en nieuwe Krinkels vestiging in Wateringen. ...

Lees meer
blog-post-img

Het MVO jaarverslag 2016 is uit!

Het MVO jaarverslag 2016 over het boekjaar mei t/m april is nu gedrukt en online beschikbaar.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen doel op zich. Het is het logisch gevolg van een gezonde bedrijfsvoering waar aandacht is voor mens, milieu en maatschappij. Dit dragen wij als Krinkels uit ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels rondt kunstgrasproject in De Ronde Venen af

Dit voorjaar heeft Krinkels als laatste onderdeel van het werk ‘Renovatie kunstgrasvelden 2015’ het waterveld van Hockey Vereniging Abcoude aangelegd. Het werk in opdracht van de gemeente De Ronde Venen, was voorbereid door Buro BAS Begeleiding en Advies Sportterreinen uit Delfgauw. ...

Lees meer
blog-post-img

Bomen planten langs de N207

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Krinkels in het afgelopen plantseizoen 271 bomen en 2.705 heesters aangeplant. Na de verdubbeling in rijbanen van de verbindingsweg tussen Lisse en de A4 was het tijd voor nieuwe wegbeplanting. ...

Lees meer
blog-post-img

Groot onderhoud Afsluitdijk

Op 10 maart 2016 heeft Krinkels Speciale Projecten (KSP) ‘Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de Afsluitdijk’ van Rijkswaterstaat gegund gekregen voor de periode 2016 tot 2018. Voor meerjarige integrale onderhoudscontracten gebruikt Krinkels het ISO55001 gecertificeerde Assetmanagement Systeem. Dit stelt ons in staat continu en real time ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels in beeld bij Stadsomroep Eindhoven

Paul van Kasteren werkt in de groenvoorziening bij Krinkels, maar via Ergon. Ergon is een werkbedrijf voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Paul geniet van zijn werk en ook zijn werkgever is blij met Paul. Hij vertelt over zijn werk in aflevering 18 van MensenWerk op Studio040, ...

Bekijk aflevering
blog-post-img

Dekschuit Hildebrand

In opdracht van de provincie Flevoland voert Krinkels allerlei onderhoudswerkzaamheden aan oevers van vaarten uit. Het gaat om circa 42 km waterwegen in het noordelijk deel van de provincie. Natuurvriendelijke oevers worden gemaaid, zwerfvuil verwijderd en er wordt onderhoud ...

Lees meer
blog-post-img

Wijziging en uitbreiding directie Krinkels b.v.

Na een dienstverband van 40 jaar waarvan 25 jaar als directeur draagt Jan Clement (65) per 1 september 2016 zijn verantwoordelijkheden als algemeen directeur van Krinkels b.v. over aan Marc Bolier. Marc Bolier is na een dienstverband van ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels News 35 is uit!

In deze uitgave belichten wij een aantal van onze projecten en u kunt het laatste nieuws over onze organisatie lezen.

Lees meer en download pdf
blog-post-img

Krinkels behaalt niveau 2 Veiligheidsladder

Krinkels heeft trede 2 van de Veiligheidsladder van ProRail behaald. Trede 2 betekent dat Krinkels de veiligheidsprocedures op orde heeft en dat de werknemers veiligheid in houding en gedrag consequent laten zien. Middels de veiligheidsladder van ProRail is het mogelijk om ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels opent nieuwe vestiging

Krinkels B.V. opent een nieuwe vestiging aan de Klopperman in Wateringen (Zuid-Holland). Krinkels Zoeterwoude, Sight Landscaping Nieuwerkerk aan den IJssel en Mostert de Winter Schiedam zullen de krachten gaan bundelen in een nieuwe vestiging. Met deze vestiging ...

Lees meer
blog-post-img

Krinkels steunt Kika en in het bijzonder Lieke en Jeron Boellaard

In januari is bij Lieke, de dochter van onze collega Jeron Boellaard, non-Hodgkin-lymfoom (een vorm van lymfklierkanker) ontdekt. Lieke is een levendige, vrolijke meid van 13 jaar die momenteel behandelingen ondergaat om deze ziekte te overwinnen. ...

Lees meer
blog-post-img

Medewerkers Krinkels maken verzorgingsplaatsen van Rijkswaterstaat schoon

Op vrijdag 18 maart was het zover! Tussen 15-17 uur hebben medewerkers van het hoofdkantoor van Krinkels uit Breda zwerfvuil verwijderd op de verzorgingsplaatsen aan de A2. ...

Lees meer
blog-post-img

Digitale nieuwsbrief 5

In deze laatste uitgave leest u meer over ons MVO jaarverslag, het behaalde ISO 55001 Asset Management certificaat, over onze beursdeelnames en de herinrichting van het Koningin Julianaplein in Vaals. Wilt u onze nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u het formulier op deze pagina invullen of stuur een e-mail naar alette.Vermeulen@krinkels.nl met uw bedrijfnaam en persoonsnaam. Klik op de link hieronder om het Krinkels e-nieuws 5 te lezen.

Lees meer
blog-post-img

MVO jaarverslag 2015 in woord en beeld

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen doel op zich. Het is het logisch gevolg van een gezonde bedrijfsvoering waar aandacht is voor mens, milieu en maatschappij. Dit dragen wij als Krinkels uit en kunt u ook teruglezen in ons MVO jaarverslag 2015. We streven naar een ...

Lees meer
blog-post-img

Certificaat ISO 55001 voor Bouwcombinatie Van Gelder Krinkels

Met het behalen van dit certificaat tonen Krinkels en Van Gelder aan dat zij in staat zijn het beheer en onderhoud van alle fysieke assets van haar opdrachtgevers en de daaruit voortvloeiende prestaties, kosten, kansen en risico’s structureel te managen.

Het systeem dat hiervoor is opgezet, focust zich op een pro-actieve lifecycle asset management benadering waarmee de assets worden geoptimaliseerd, de total cost of ownership wordt gereduceerd en aan de benodigde performance- en veiligheidseisen wordt voldaan. ...

Lees meer
blog-post-img

Lelystad milieuvriendelijk onkruidvrij

Onkruidbestrijding op stoepen, straten en wegen in Lelystad vindt voortaan op milieuvriendelijke wijze plaats met heet water in combinatie met machinaal vegen. Hiermee geeft Krinkels gehoor aan de nieuwe manier van onkruidbestrijding en komt tegemoet aan de wens van de gemeenteraad. ...

Lees meer
blog-post-img

Blauwalgbestrijding Almere

Krinkels Nagele heeft het afgelopen jaar de blauwalgbestrijding uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere. In editie 33 heeft u kunnen lezen welke werkzaamheden er uitgevoerd zouden worden. In deze uitgave gaan we in op de aard van deze werkzaamheden. In de maand april zijn er 28 zogeheten de-icers ...

Lees meer
blog-post-img

Renovatie kunstgrasvelden Ronde Venen eindelijk van start

Alhoewel de aanbesteding al op 14 juli plaatsvond, konden de werkzaamheden aan de kunstgrasvelden van Ronde Venen pas op 12 oktober worden gestart. Door een vertraging in de gunningsprocedure is het nog best spannend om dit jaar nog 3 kunstgrasvoetbalvelden en 1 kunstgras hockeywaterveld te realiseren. De aanleg van de korfbalvelden is verschoven naar 2016. ...

Lees meer
image

© Krinkels b.v. hoofdkantoor | Westbroek 49B | 4822 ZX Breda | Postbus 12 | 4840 AA Prinsenbeek | Tel.:016­5-201031 | Klik hier voor de vestigingen