Referenties Gladheidsbestrijding

Gladheids-
bestrijding NS stations

Krinkels voert sinds jaren de gladheidbestrijding op NS stations in heel Nederland uit. De werkzaamheden bestaan uit het strooien en sneeuwvrij ....

Ga naar referentie....

Defensieterreinen Den Helder

Het integrale onderhoud op het defensieterreinen in Den Helder is een bijzondere opdracht. Voor Dienst Vastgoed Defensie (DVD) onderhoudt Krinkels 16 zogenaamde objecten. ....

Ga naar referentie....

Referenties Reiniging en onkruidbestrijding

image

Lelystad milieuvriendelijk onkruidvrij

Onkruidbestrijding op stoepen, straten en wegen in Lelystad vindt voortaan op milieuvriendelijke wijze plaats met heet water ....

Ga naar referentie....
image

Vegen in Roermond

Sinds 2013 voert Krinkels de reiniging en onkruidbestrijding van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen van Roermond uit. Dit betekent....

Ga naar referentie....

Referenties Calamiteiten

image

Calamiteiten-
management

Calamiteitenmanagement is een bijzondere tak van sport die vraagt om specialistische vaardigheden en voorzieningen. Daarnaast ....

Ga naar referentie....

Onderhoud van objecten in de Maas

Krinkels heeft in opdracht van Rijkswaterstaat directie Limburg het onderhoud van objecten in de Maas uitgevoerd. Het werkgebied liep grofweg van Eijsden. ....

Ga naar referentie....

Referenties Speeltoestellen

Speelvoorzieningen in Almere

Krinkels Nagele verzorgt het dagelijkse onderhoud en het aanleggen van speelvoorzieningen met valondergronden in de gemeente Almere. ....

Ga naar referentie....

Meer referenties ->

Avontuurlijk spelen in het Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos heeft Krinkels, samen met zusterbedrijf Flora Nova Constructies een waterspeelplaats gerealiseerd. Het ontwerp van deze speelplaats ....

Ga naar referentie....