Referenties Duurzame oevers

image

Vervangen beschoeiing en aanleg natuurvriendelijke oevers Almere

Krinkels Nagele heeft natuurvriendelijke oevers aangelegd en de beschoeiing vervangen in de gemeente. ....

Ga naar referentie....
image

Vernieuwen beschoeiing

In de Noordoostpolder is door Krinkels Nagele de oude beschoeiing verwijderd en vernieuwd. Er zijn hardhouten palen ....

Ga naar referentie....

Referenties Onderhoud watergangen en rivieren

Baggeren inlaatkanaal Andijk

Al drie jaar verzorgt Krinkels het onderhoud bij verschillende productielocaties voor het PWN in Noord Holland. In het najaar van 2015 werden we ....

Ga naar referentie....

Meer referenties ->

Maaien watergangen 2.0

Krinkels Nagele gaat de komende jaren in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de watergangen van district Noord maaien. Ditzelfde werk is de ...

Ga naar referentie....

Referenties Oeververdedigingswerken

Inzet 'facility-app' bij
vervangingswerkzaamheden

Krinkels Nagele heeft opdracht gekregen van het Waterschap Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder voor het vervangen van bestaande schanskorven door walbeschoeiing. ....

Ga naar referentie....

Meer referenties ->
image

Dekschuit HildebrandWaakvlam overeenkomst Waterschap Zuiderzeeland

In opdracht van de provincie Flevoland voert Krinkels allerlei onderhoudswerkzaamheden aan oevers van vaarten uit. Het gaat om circa 42 km waterwegen ....

Ga naar referentie....

Referenties Waterbouwkundige (kunst)werken

image

Vervangen wegduiker en kantelstuw Friese hoek D-tocht

Krinkels heeft in opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland gezorgd voor de verbreding en verdieping ....

Ga naar referentie....
image

"Bruggen slaan" in Almere

Krinkels Nagele heeft het werk “Aanleg 5 kunstwerken Landschapszone in het gebied 1P3 te Almere Haven” uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere ....

Ga naar referentie....