Veiligheid bij Krinkels op 1!

Veiligheid is vanzelfsprekend maar ontstaat niet vanzelf!

Onbewust kan houding en gedrag tot onveilige situaties leiden. Om veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau te krijgen hanteert Krinkels haar Veiligheidsprogramma GOED.

Hiermee wil krinkels het aantal ongevallen (met verzuim) naar 0 brengen zodat iedereen dagelijks veilig thuis komt. GOED staat voor:

  1. Geld en tijd; Veiligheid mag tijd en geld kosten, sta hier dus bij stil!
  2. Oh nee; Zeg nee bij een onveilige situatie (bijv. bij LMRA)!
  3. Elkaar aanspreken; Spreek je collega aan op onveilig gedrag en accepteer dat hij jou aanspreekt!
  4. Dilemma’s; Meld / bespreek de dilemma’s die je m.b.t. veiligheid ervaart om er van te leren!

Binnen dit Veiligheidsprogramma heeft Krinkels aan de hand diverse gesprekken en analyses van ongevallen/incidenten haar belangrijkste V&G Gedragsregels bepaalt:

  1. Ik ben alert
  2. Ik ben bevoegd
  3. Ik accepteer alleen een veilige werkplek
  4. Ik werk volgens de veiligheidsinstructies
  5. Ik werk met veilig gereedschap / materieel
  6. Ik gebruik de juiste PBM’s / werkkleding

Omdat onveilig gedrag niet geaccepteerd wordt, is hiervoor is handhavingsbeleid opgesteld. Dat zich het best laat karakteriseren als “Oei, Foei, Doei”. Hierbij krijgt een medewerker (eigen of derden) bij constatering van onveilig gedrag eerst een mondelinge waarschuwing. Bij herhaaldelijke constatering of dermate ernstige situatie zal de waarschuwing (direct) schriftelijk geschieden. Mocht daarna geen verbetering zichtbaar zijn of (moedwillig) een onacceptabele veiligheidsrisico worden veroorzaak dan kan worden overgegaan tot contractbeëindiging.