Krinkels als erkend leerbedrijf

Om de groei die ons bedrijf voor ogen heeft goede invulling te geven vinden wij het belangrijk om in jonge gemotiveerde mensen te investeren. Niets voor niets zijn wij gecertificeerd als erkend leerbedrijf in het algemeen (Aequor) maar ook op het gebied van stratenmakers (SEB).

Daarnaast is Krinkels al jaren aangesloten bij de stichting TRI. De leerlingen worden opgeleid middels de Beroepsbegeleidende Leerweg. Het BBL-traject betekent dat de leerling vier dagen in de week werkt en één dag naar school gaat. Hiermee helpen wij studenten graag op weg in hun toekomstige beroepskeuze. Een goede stageplek is ook een goede stap in dat traject. Uit ervaring weten wij dat theorie pas echt spreekt als het in de praktijk wordt toegepast. Stagiaires zijn bij ons dus ook van harte welkom.