Groenonderhoud

Met het onderhoud van groen zorgt Krinkels ervoor dat de inrichting van ons landschap en de openbare ruimte er verzorgd uitziet. Dit draagt bij aan een prettige leef- en werkomgeving.

Het groenonderhoud bestaat onder meer uit snoeien van beplanting, onkruid verwijderen, bladeren ruimen, bomen snoeien en maaien.

Bij (maai)onderhoud langs de wegen wordt in het kader van verkeersveiligheid volgens de geldende wetgeving een passende afzetting geplaatst. Krinkels heeft de bebording en actiewagens voor afzetting in eigen beheer.

Tijdens het onderhoud komt veel maaisel vrij. Krinkels kan met behulp van een maai- zuig combinatie het maaisel ter plaatse opzuigen. Restanten van het maaisel worden milieubewust gestort of zoveel mogelijk afgevoerd naar energiecentrales. Hiermee levert Krinkels bewust een bijdrage aan het opwekken van groene stroom.

Door de diversiteit aan grassoorten en ondergronden in Nederland beschikt Krinkels over verschillende machines die er op gemaakt zijn zelfs op de moeilijkste plaatsen op specialistische wijze te maaien.

Referentieprojecten:
Krinkels gaat voor biodiversiteit
Groenonderhoud Gemeente Rotterdam

Terug naar Groenwerken <