Ondergrondse infrastructuur

In de ondergrond bevindt zich een uitgebreid netwerk van kabels en leidingen, bestemd voor het transport van vloeistoffen, gassen, elektrische of optische signalen. Hier moet uiteraard zorgvuldig en kundig mee omgegaan worden, zowel bij onderhoud als aanleg. Krinkels heeft ruime ervaring in alle facetten die tijdens ontwerp, uitvoerings- en beheerfase van leidingen, kabels en rioleringen aan de orde komen.

Wij beschikken over een ruime expertise op dit gebied en zijn in staat om multidisciplinaire, complexe projecten aan te nemen. Wij hebben bewezen een trouwe partner van opdrachtgevers te zijn bij de realisatie en het beheer van de infrastructuur. De referenties die door de jaren heen zijn opgebouwd onderstrepen dat.

Referentieprojecten:
Reconstructie Groningenpad te Lage Zwaluwe
Zundert op de schop

Terug naar Infrawerken <