Signalering en wegmeubilair

Voor de veiligheid en een goede doorstroming van het verkeer moet de weggebruiker goed geïnformeerd worden. Zowel bij calamiteiten als bij aanleg en onderhoud is dit van groot belang. Wij installeren en beheren allerlei typen verkeerssystemen, maar wij verzorgen ook verkeersmaatregelen en wegomleidingen. Daarnaast behoort het schoonmaken van wegmeubilair tot onze werkzaamheden.


Referentieprojecten:
Plaatsing nieuwe verkeersregelinstallaties en lichtmasten Rijkswaterstaatproject
Combinatie BAM Infra en Krinkels tekent tienjarig gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond voor beheer en onderhoud in provincie Noord-Holland

Terug naar Infrawerken <