Maaien watergangen 2.0

Krinkels gaat de komende jaren in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de watergangen van district Noord maaien. Ditzelfde werk is de afgelopen jaren ook al in beheer geweest bij Krinkels. De huidige werkzaamheden worden uitgevoerd middels een beeldbestek in plaats van het vertrouwde frequentiebestek. Dit betekent grote veranderingen in uitvoering en toezicht. Ook de beleving van de belanghebbenden (bewoners en agrariërs) vraagt om een nieuwe aanpak. Om dit werk voor alle partijen naar volle tevredenheid uit te voeren heeft Krinkels geïnvesteerd in innovatie en ontzorging van de opdrachtgever.

Het schouwen van de tochten wordt nu door Krinkels gedaan en hierbij wordt gebruik gemaakt van de facility-app. Er wordt wekelijks geschouwd volgens de beeldcatalogus, door middel van speciaal door Krinkels aangemaakte schouwformulieren die direct naar de opdrachtgever worden doorgestuurd. Eventuele calamiteiten of schades worden ook door de app geregistreerd en doorgestuurd. Naast de inzet van de facility-app, stelt Krinkels een drone ter beschikking. Als de opdrachtgever behoefte heeft om moeilijk bereikbare gebieden en/of aanwezige flora en fauna te bezichtigen en controleren, wordt deze drone ingezet.

Ook de belanghebbenden merken veranderingen in het beheer. Voor hen heeft Krinkels een online platform opgezet waar de manier van werken wordt toegelicht en actuele zaken worden vermeld die 24 uur per dag geraadpleegd kunnen worden. Ook voor vragen, opmerkingen en eventuele klachten kan men terecht op dit platform. Krinkels draagt zorg voor de verdere afhandeling van deze meldingen, uiteraard in goed overleg met de opdrachtgever. Alle binnengekomen meldingen worden geregistreerd in het Melding-Registratie-Systeem en zijn dus ook voor de opdrachtgever op elk moment inzichtelijk. Daarnaast bevat dit platform speciale inlogmodules waar in een afgeschermde omgeving relevante stukken (bijvoorbeeld tekeningen, schouwformulieren, bouwverslagen enz.) worden opgeslagen.