Blauwalgbestrijding Almere

Krinkels Nagele heeft het afgelopen jaar de blauwalgbestrijding uitgevoerd in opdracht van de gemeente Almere. In editie 33 heeft u kunnen lezen welke werkzaamheden er uitgevoerd zouden worden. In deze uitgave gaan we in op de aard van deze werkzaamheden.

In de maand april zijn er 28 zogeheten de-icers geplaatst. Dit zijn water circulatoren die het water in de havens in beweging houden met als resultaat dat planten- en algengroei vermindert. Om schade door bijvoorbeeld aanvaringen aan de de-icers te vermijden heeft Krinkels speciaal daarvoor een RVS beschermbeugel ontwikkeld. De bevindingen hiervan zijn zeer positief en de gemeente Almere overweegt nu om alle de-icers te voorzien van een dergelijke beugel.

Twee- of driemaal per week, afhankelijk van de temperatuur, worden de de-icers gecontroleerd op werking, beschadiging en aanwezigheid van drijfvuil in de schroeven. Als proef heeft Krinkels samen met de gemeente Almere, een de-icer bevestigd aan een drijver, om zodoende meer circulatie van het oppervlaktewater te creëren in gedeelten met stilstaand water. Om het publiek te waarschuwen voor de aanwezigheid van blauwalg is er bebording geplaatst op de stranden van Almere. Wanneer nodig konden deze middels een zogenaamd klapbord worden gewisseld met de gewenste waarschuwingstekst.

Wanneer er gezien alle voorzorgsmaatregelen toch blauwalg aanwezig bleek te zijn, werd door Krinkels de ‘blauwalgboot’ ingezet. Deze boot roomde de laag blauwalg van het oppervlaktewater af en dit werd opgevangen in een IBC container. Als extra aanvulling hierop heeft Krinkels een tankwagen ingezet om op de moeilijk bereikbare plaatsen de blauwalg weg te kunnen zuigen. Deze opgevangen blauwalg werd vervolgens in een waterzuiveringsfilter gescheiden van het (schone) water alvorens dit weer teruggepompt werd in de haven.

Een mooi werk dat met veel plezier is uitgevoerd en hopelijk volgend jaar een vervolg krijgt!