Groot onderhoud Afsluitdijk

Op 10 maart 2016 heeft Krinkels Speciale Projecten (KSP) ‘Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van de Afsluitdijk’ van Rijkswaterstaat gegund gekregen voor de periode 2016 tot 2018.

Voor meerjarige integrale onderhoudscontracten gebruikt Krinkels het ISO55001 gecertificeerde Assetmanagement Systeem. Dit stelt ons in staat continu en real time de actuele toestand en risico’s van het areaal in digitale kaarten visueel weer te geven en deze zijn 24/7 inzichtelijk voor Rijkswaterstaat. Alle te onderhouden objecten zijn ingevoerd in de applicatie en nieuwe informatie uit inspecties, schouwen of onderhoudswerkzaamheden worden er direct in doorgevoerd. De resultaten gebruiken wij voor het bepalen van de inspectiefrequentie, de onderhoudsplanning en het adviseren van Rijkswaterstaat over hun groot onderhoud programmering en vervangingsinvesteringen.

Veilig en duurzaam
Uit de landelijke veiligheidstoetsing (Waterwet) is gebleken dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Verwacht wordt dat de dijk een grote storm (een storm die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen) niet zonder problemen kan doorstaan. Na ruim 85 jaar krijgt de dijk daarom een grote opknapbeurt. De nieuwe Afsluitdijk moet ook uitgroeien tot een innovatieve energiedijk. Denk daarbij aan zonne-energie, getijdenenergie en energie uit het verschil tussen zoet en zout water. De ambitie om een vismigratierivier aan te leggen om zo de Afsluitdijk passeerbaar te maken voor trekvis, bestaat nergens anders in de wereld. Op Kornwerderzand is onlangs een informatiecentrum geopend om u te informeren.
Zie ook de website www.deafsluitdijk.nl.