Baggeren inlaatkanaal Andijk

Al drie jaar verzorgt Krinkels het onderhoud bij verschillende productielocaties voor het PWN in Noord Holland. In het najaar van 2015 werden we uitgenodigd voor een aanbesteding om het inlaatkanaal van de waterfabriek in Andijk te ontdoen van een dikke laag slib. In november ontving Krinkels de opdracht.

Slib verwijderen
In het inlaatkanaal vindt de eerste bewerking van het IJsselmeerwater plaats doordat er natronloog aan wordt toegevoegd. Hierdoor bindt de kalk zich aan de natronloog en dwarrelt dan naar de bodem van het inlaatkanaal. Dit is een continu proces waardoor er in een paar jaar vele centimeters slib ‘aangroeien’. Om de doorstroming toch te garanderen moet dit verwijderd worden zonder het proces van drinkwaterwinning te verstoren.

Gegarandeerde watertoevoer
Belangrijkste eisen waren een gegarandeerde watertoevoer en minimale vertroebeling tijdens de baggerwerkzaamheden; dit verstoort namelijk de waterinname. De filters in de waterfabriek raken dan te snel verstopt waardoor het proces moet worden stilgelegd. Ook moest de toevoer van water richting het verzamelbekken vanuit het IJsselmeer gegarandeerd worden. Het benodigde water werd over de dijk vanuit het IJsselmeer getransporteerd middels een hevelinstallatie, bestaande uit drie toevoerbuizen met daaraan gekoppeld de vacuümpompen. Ook was er aan deze installatie een tijdelijke natronloogtoevoer gemaakt om waterontharding te blijven continueren. Zo kon gegarandeerd een watertoevoer van 5.500 m3 gecreëerd worden (24/7).

Drone volgt baggerproces
In overleg met PWN heeft Krinkels het slib verwijderd middels wegzuigen om zo de bagger in een decanteercentrifuge te ontwateren. Hier worden de slibdeeltjes aan polymeren gebonden en wordt het grootste deel van het aanwezige water van het slib gescheiden. Dan hou je een ‘slibkoek’ over, omdat ruim 80 % van het water uit het slib is gehaald en het vrijgekomen water schoon weer het waterbekken in gaat. Hierdoor hoef je veel minder slib af te voeren en te laten verwerken. Dit scheelt aanzienlijk in transportbewegingen en daarmee ook in CO2-uitstoot. Het baggerproces is door de opdrachtgever gevolgd met een drone met camera om te zien of er vertroebeling ontstond; dit was zeer minimaal bleek uit de beelden. Uiteindelijk is er in zes weken tijd ca. 7.600 m3 slib verwijderd uit het inlaatkanaal. Al met al een mooi en technisch uitdagend project met als resultaat een tevreden opdrachtgever en weer een schone en gegarandeerde watertoevoer.