Bomen planten langs de N207

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Krinkels in het afgelopen plantseizoen 271 bomen en 2.705 heesters aangeplant. Na de verdubbeling in rijbanen van de verbindingsweg tussen Lisse en de A4 was het tijd voor nieuwe wegbeplanting.

Beplantingsplan
BK ingenieurs heeft hiervoor een beplantingsplan opgesteld waarbij de bestaande bomenrijen van gewone essen zouden worden aangevuld en bosplantsoenvakken zouden worden aangebracht. In verband met essentaksterfte is door de provincie Noord-Holland aan Krinkels gevraagd om hiervoor een nieuw aanplantadvies op te stellen. Dit is opgesteld door ETS Boomexperts en naast soortenkeuze is ook gekeken naar groeiplaatsinrichting en is er een plan opgesteld voor vijf bosplantsoenvakken op de taluds langs de N207. Voor de bomenrijen is gekozen om gebruik te maken van meerdere soorten zodat er een robuust en gevarieerd bomenbestand ontstaat. De bomen zijn aangeplant in een afwisselend verband met een plantafstand van 10 meter. Voor de heestervakken op de taluds is gekozen voor twee soorten samenstellingen.

Uitvoering
Na de voorbereiding is halverwege februari gestart met de uitvoering. Eerst is de grasvegetatie gefreesd, waarna met een kraan de plantsleuf van 2m breed, 0,8m diep met een totale lengte van 2.330 m is doorgespit. Deze is vervolgens met compost verrijkt en na het uitvoeren van het grondwerk zijn door Flora Nova de bomen en heesters geleverd.

Om de weggebruikers zo min mogelijk hinder te bezorgen zijn alle materialen aangevoerd via de bermen langs de weg. De natte winter zorgde er voor dat de bermen moeilijk berijdbaar waren en dat het aanvoeren van de materialen een hele uitdaging werd. De in eerste instantie ingezette trekkers zijn vervangen voor rupsdumpers. Hierdoor moesten alle bomen, boomjukken, beluchtingsbuizen en gietranden een keer extra worden overgeladen. Ondanks deze inzet is de aanplant van de bomen tijdelijk onderbroken. De heesters moesten worden aangeplant op de steile taluds van de viaducten. Omdat deze zo steil waren is voor het maken van de plantgaten gebruik gemaakt van een midikraan met een plantboor. De plantgaten van de heesters zijn verbeterd met 20 liter compost en de heesters zijn zo aangeplant dat er in een later stadium geen heesters verwijderd hoeven te worden.