Groenonderhoud Gemeente Rotterdam

Krinkels bleek de economisch meest voordelige inschrijving te hebben gedaan voor het het groenonderhoud van de gemeente Rotterdam. Dit ging over perceel 3 die de deelgebieden Charlois, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland beslaat. Direct na de gunning zijn de voorbereidingen gestart en begon de feitelijke uitvoering. Het zogenaamde open posten bestek bestaat uit vrijwel alle denkbare werkzaamheden op het gebied van cyclisch en projectmatig onderhoudswerk zoals schoffelen, maaien, waterwerk, snoei–grond-, en bestratingswerk. Tijdens de uitvoering heeft de ROTEB (nu Schone Stad genaamd) zich gemeld bij de gemeente Rotterdam om haar onkruidbestrijdingswerkzaamheden op verhardingen ook door de gebiedsaannemers te laten uitvoeren.

Digitale omgeving
Bijzonder is dat de werkzaamheden in het perceel dat Krinkels in uitvoering heeft, via een digitale omgeving worden gedeeld. De gemeente plaatst hierop haar tekeningen en documenten en Krinkels haalt hier de informatie op en zorgt voor de verdere werkvoorbereiding en uitvoering. Deze slag naar verdere digitalisering van het proces door de gemeente past mooi in de toezeggingen die Krinkels in het plan van aanpak ten tijde van de inschrijving had gedaan.

Social Return
Daarnaast wordt het contract gekenmerkt door de bijzondere invulling van de sociale paragraaf. De werkzaamheden lenen zich bij uitstek voor inzet van mensen met een indicatie en dienstverband op basis van de WSW. Rotterdam hecht hier grote waarde aan en stelt als uitvoeringsvoorwaarde minimaal 8,75% van de te verkrijgen (deel)opdrachten in te zetten voor mensen met een Wsw-indicatie voor perceel 1 tot en met 6. In het geval van Krinkels betekent dit concreet dat er circa 23 mensen worden ingezet.