Krinkels kleedt industrieterrein Holtum Noord aan

In november 2015 nam Krinkels deel aan de meervoudig onderhandse aanbesteding van het project ‘Groenvoorziening Holtum Noord III’. De aanbestedende dienst is de gemeente Sittard-Geleen. De insteek van het werk is om langs de verbindingsweg van het industrieterrein de groenvoorziening te verzorgen. De werkzaamheden werden na inschrijving gegund aan Krinkels B.V. Op basis van het RAW-bestek worden de werkzaamheden uitgevoerd en de directie werd gevoerd door Kragten B.V.

Boven- en ondergrondse drukte
Het werk is Krinkels op het lijf geschreven; een groenproject langs een drukke doorgaande weg met veel ondergrondse infrastructuur. De grote hoeveelheid kabels en leidingen doorkruisen het werkgebied van het project en hier moet dan ook veel aandacht aan besteed worden. Ook bovengronds moeten de medewerkers rekening houden met drukte; zowel het verkeer op de openbare weg als vooral schoolgaande jeugd op het fietspad, vragen een goede voorbereiding en deskundigheid van de medewerkers.

Planten en verplanten
De werkzaamheden bestaan uit het frezen van de grasmat om de plantgaten te kunnen voorbereiden. Langs de weg worden ruim 300 bomen in een prachtige laan geplant. Ook moeten vier bomen worden verplant om beter in het geheel te passen. Gietranden worden aangebracht zodat het water volledig ten goede komt aan de boom. Na het planten is de berm opnieuw geëgaliseerd en ingezaaid. De nazorg in de komende drie jaren zal moeten bijdragen aan de ontwikkeling van deze bijna anderhalve kilometer lange laan.