Geluidsschermen N207 Alphen aan den Rijn

In opdracht van de provincie Zuid-Holland realiseert Krinkels een bijzonder geluidsscherm langs de N207. In lijn met de gedachte van cradle to cradle worden gebruikte voertuigkeringen toegepast als fundering voor de bouw van een geluidwerende constructie, type ‘Soundkiller’. Hiermee is naast het bijzondere karakter van de constructie ook een uniek prestigeproject neergezet. De realisatie van het scherm moest in een tijdsbestek van 3 weken worden gerealiseerd, passend binnen de faseringsplanning van hoofdaannemer Boskalis.

Groen geluidsscherm
Op de geprepareerde betonnen voertuigkering is een afgeslankte vorm van de ‘Soundkiller’ geplaatst, welke vol geblazen is met een voedingssubstraat voor de aanplant van Hedera. Na een paar jaar staat er voor de omgeving en de gebruikers een mooi groen geluidsscherm. Om dit proces goed te begeleiden heeft de provincie Zuid-Holland aan Krinkels een 5-jarig onderhoudscontract opgedragen.

Duurzaam
Het scherm is geplaatst langs de N207 aan de noordzijde van de gemeente Alphen aan den Rijn en heeft een totale lengte van 280 meter met een hoogte van 3,0 en 3,5 meter. Met deze realisatie is een mooi voorbeeld weggezet van duurzaam gebruik van materialen.