Vervangen stuwen in Urk

Het watersysteem in de gemeente Urk functioneert niet optimaal. Voor het peilbeheer wordt er water ingelaten waardoor er in de zomerperiode blauwalgen kunnen ontstaan wat de waterkwaliteit sterk vermindert. Om deze blauwalgproblematiek aan te pakken is het noodzakelijk om het water beter te kunnen vasthouden door middel van stuwen. Door het toepassen van deze maatregel wordt het zelfreinigende vermogen van het watersysteem beter benut.

Nieuwe geautomatiseerde stuw
Daarom heeft Waterschap Zuiderzeeland door Krinkels nieuwe geautomatiseerde stuwen laten plaatsen. Hiermee kan op afstand het waterpeil geregeld worden. De damwanden moeten ervoor zorgen dat het water beter gestuurd en vastgehouden kan worden, waardoor de hevel verderop minder hoeft te draaien, en dat zorgt er weer voor dat er minder IJsselmeerwater in de singels terecht komt.