Baggeren Ruttensevaart

De Ruttensevaart wordt over een lengte van 6,5 kilometer gebaggerd. Dit gebeurt met persleidingen en een zuiger en in het traject daartussen zitten boosters voor het transport, het opstuwen van de bagger. Deze bagger wordt getransporteerd naar een weilanddepot waar het wordt verwerkt. Wekelijks wordt de vaart waar men heeft gebaggerd gepeild of deze op de juiste diepte is.

Bacteriën
Bij het nalopen van de beschikbare onderzoeksgegevens bleek dat ter hoogte van de plantsoenweg 4-12 te Rutten een overstort aanwezig is. Deze overstort oftewel puntbron dient apart te worden gebaggerd. De reden hiervoor is dat er pathogene bacteriën aanwezig zijn waardoor de bagger niet verwerkt kan worden op het land. Deze bacteriën zijn schadelijk voor mens en dier, waardoor de agrariër zijn land anders het komende jaar niet kan gebruiken. Daarom moet de bagger elders worden afgevoerd.

Uitvoering puntbron
De baggerspecie wordt met de graafmachine, voorzien van een open graafbak, ontgraven van de waterbodem en geladen in beunbakken. Deze zullen naar de overslaglocatie bij de Venelaan/Wrakkenweg varen. Bij dit overslagpunt wordt de baggerspecie uit de beunbakken overgeladen in een vloeistofdichte baggertrailer en afgevoerd naar de verwerkingslocatie te Hattemerbroek.

Tijdschema
De totale hoeveelheid bagger is 36.500 m3 en dit neemt twaalf weken in beslag. Uit de puntbron wordt er circa 2.440 m³ gebaggerd. Met een productie van 200 m³ per dag, duren die werkzaamheden ongeveer 17 dagen. Al met al een mooie klus om de Ruttensevaart weer op de goede diepte te krijgen.