Wij wensen iedereen fijne dagen en alle goeds voor 2018

Krinkels heeft in 2017 hard gewerkt aan de openbare ruimtes in Nederland. Wij werken samen aan een leefbare wereld voor iedereen. Ook in 2018 zullen we er met volle inzet aan werken om alles mooier, veiliger en schoner te maken.

Ook dit jaar heeft Krinkels weer besloten om in plaats van onze relaties een kerstgeschenk te geven, een goed doel te steunen. Wij maken € 5.000 over aan KNGF Geleidehonden.

KNGF Geleidehonden zet zich in voor mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven van mensen met een beperking of stoornis. Zij doen dit door het opleiden en ter beschikking stellen van professioneel getrainde honden.

De honden die worden opgeleid zijn: de blindengeleidehond voor mensen met een visuele beperking; de autismegeleidehond voor jonge kinderen met autisme; de assistentiehond voor mensen met een lichamelijke beperking; de buddyhond voor (oud-) geüniformeerden met PTSS; de buddyhond als maatje voor kinderen met een beperking of stoornis.

Dit jaar geeft Krinkels geen gewone donatie, maar adopteert Krinkels één pup. Dit houdt in dat Krinkels alle onkosten betaalt van geboorte tot aan definitieve plaatsdag. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen van onze Krinkelspup.

Wij wensen iedereen fijne dagen en alle goeds voor 2018.