Renovatie kunstgrasvelden voetbalvereniging Swift

Voetbalvereniging Swift uit Amsterdam speelt op het Sportpark Olympiaplein. Op de drie kunstgrasvelden zijn 15 zaterdagteams, 13 zondagteams en 31 jeugdteams actief. Ook worden de velden doordeweeks gebruikt voor gymactiviteiten van scholen. De velden worden dus zeer intensief gebruikt.

Hartje Amsterdam
De 3 kunstgrasvelden moesten gerenoveerd worden en wel allemaal tegelijk tijdens de zomerstop! De uitdaging zat hem niet in het renoveren van de velden zelf, maar in de locatie waar de velden gesitueerd zijn. Namelijk in hartje Amsterdam waar nauwelijks ruimte voor opslag van materialen en (extra) ruimte om te werken is. In de zomer is Krinkels gestart met de werkzaamheden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van de oude grasmat, het vernieuwen van de drainage, het verwijderen van de toplaag, het opbouwen van de onderbouw, het aanbrengen van de nieuwe grasmat, het opnieuw aanbrengen van het straatwerk en het renoveren van het hekwerk.

Bij het inspecteren van de drainage kwam naar voren dat deze voor een groot deel verstopt was. Een groot deel van de drainage is daarom vervangen. Hergebruik van materialen viel niet mee omdat boomwortels in het veld waren gegroeid, wat er voor zorgde dat we de toplaag eerst moesten zeven. Het droge weer bracht met zich mee dat er vele liters water over het veld gesproeid moesten worden om de juiste verdichting te krijgen. Dit alles heeft voor vertraging gezorgd en dat was in de al krappe planning niet wenselijk. Uiteindelijk is het met verenigde krachten gelukt om de deadline van de eerste wedstrijd te halen.