Natuurlijk maaien door schapenbegrazing

Sinds 2016 is Krinkels verantwoordelijk voor het integrale beheer van het Tilburgse stadsdeel Reeshof. In opdracht van BAM Infra en de gemeente Tilburg is Krinkels samen met een club gepassioneerde vakspecialisten bezig om de natuurbeleving in dit stadsdeel te optimaliseren. Dit integrale beheer kenmerkt zich door het uitvoeren van een totaalaanpak, integraal per gebied, waarbij het dagelijks en kort cyclisch beheer wordt uitgevoerd. Andere belangrijke onderdelen in dit beheer zijn: de uitvoering van kleinschalig herstel, het afhandelen van klachten en meldingen, het areaalbeheer, kwaliteitsschouwen en inspecties, communicatie naar omgeving en opdrachtgever en het aanleveren van verbetervoorstellen.

Natuurlijk maaien
Afgelopen najaar is Krinkels binnen deze contractvorm een succesvolle pilot “natuurlijk maaien” gestart. Met 250 schapen heeft Krinkels invulling gegeven aan het ecologisch beheer van grasland binnen Reeshof. Naast dat het natuurlijk een prachtig gezicht is heeft het ook andere voordelen ten opzichte van traditionele technieken. Hierbij valt te denken aan weinig tot geen geluidsoverlast, verbetering van de bodemstructuur (machines verdichten de bodem), geen afvoerkosten van gemaaid gras en het verhogen van de ecologische waarde van het te beheren gebied. Geïsoleerde terreinen krijgen namelijk door een rondtrekkende schaapskudde een ecologische verbinding door het transport van zaden en zelfs kleine fauna in de vacht en aan de poten van de schapen.

Samen met de opdrachtgever en de bewoners van de Reeshof is Krinkels druk doende om deze wijze van ecologisch beheer verder uit te rollen binnen de stadsdeelgrenzen van Reeshof.