Aanleg Eco-zone Staartweg op Urk

In opdracht van de gemeente Urk heeft Krinkels in het voorjaar de Eco-zone Staartweg aangelegd op Urk. Hierin werd samengewerkt met Stichting Flevolandschap en Waterschap Zuiderzeeland. De Staartweg is de scheiding tussen de bebouwde kom en het daar achtergelegen natuurgebied ‘het Staartwegreservaat’. Om de biodiversiteit in dit scheidingsgebied te vergroten is besloten om een plasdrasgebied te creëren.

Glooiende duurzame oevers vormen plasdrasgebied
Het werk is gestart met ruimte maken voor het plasdrasgebied. Hiervoor is een strook van bomen en struiken gerooid. Van de vrijkomende stobben is een stobbenwal gemaakt. Aan de zijde van het Staartwegreservaat is de bestaande watergang aangepast door het realiseren van duurzame oevers. In deze duurzame oevers zijn glooiingen aangebracht door verschillende hoogtes te hanteren.

Circulair hergebruik
Tijdens het afgraven van de duurzame oevers zijn de rietpollen in het depot gezet, deze zijn bij de aanleg weer teruggeplaatst in het plasdrasgebied. Als gevolg van het afgraven van de duurzame oevers kwam een grote hoeveelheid grond vrij (3.400 m3). Deze grond is door Krinkels verwerkt in een nieuwe grondwal achter de duurzame oevers en in verschillende bospaden.

Bijzonder aan dit project is dan ook het hergebruik van de verschillende natuurlijke grondstoffen. Het eindresultaat geeft een mooi natuurlijk beeld. Vanaf de Staartweg op Urk kijkt men nu een verfraaid natuurgebied in, waar mens en dier van kunnen genieten.