Omvorming bosgebied tot Park Böschke an Banenberg Voerendaal

Hoe kan een stukje troosteloos bosgebied, ingeklemd tussen de kern Voerendaal en de naastgelegen spoorlijn, bijdragen aan een veilige en prettige leefomgeving? Niet dus! Tot dit oordeel kwam de Gemeente Voerendaal. Het gebied kenmerkte zich door een slechte toegankelijkheid, een dichtgeslibde vijver en achterstallig onderhoud. Hier moest iets aan veranderen, duidelijk een taak voor Krinkels.

Beekdal brengt restricties
Na het doornemen van het archeologisch rapport van het stuk bosgebied kwamen een aantal restricties in de uitvoering naar voren. Het gebied kenmerkt zich namelijk als oorspronkelijk beekdal. De historische beekdalbodem moest dus intact blijven. Dat het een beekdal is blijkt uit de zeer natte terreinomstandigheden die er aangetroffen zijn. Het droge deel is duidelijk ontstaan door invloed van de mens. Grondwerken leveren een schat aan overblijfselen op. Het rapport benoemt dit als modern puin, in de volksmond noemt men dit afgedankte huisraad.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden heeft Krinkels het gebied de gewenste impuls kunnen geven. Nieuwe bruggen, een uitgediepte vijver, nieuwe beschoeiingen van hout en stapelstenen, een vlonderpad en wandelpaden zorgen ervoor dat er weer gewandeld kan worden. Het eens zo troosteloze gebied is hierdoor een verblijfsplaats geworden die bijdraagt aan de leefbaarheid en het woongenot van de inwoners van Voerendaal. Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen namelijk hun energie kwijt op één van de geplaatste speeltoestellen.