Sportlandschap Winsum-West

Krinkels heeft op basis van de EMVI het hybride-contract (combinatie UAV-RAW en UAV-GC) voor de aanleg van het Sportlandschap Winsum-West gegund gekregen. Het project omvat het bouw- en woningrijp maken van het sportpark met ontsluitingswegen, het realiseren van twee kunstgrasvelden en een natuurgrasveld voor voetbal. Direct na gunning is Krinkels gestart met het aanbrengen van de voorbelasting op kunstgrasveld 1.

Uitwerking van eisen en wensen
De kunstgrasconstructie voor beide velden bestaat uit de Duraforce 45M kunstgrasmat met TPE-infill op een shockpad voor langdurig behoud van de sporttechnische eigenschappen. De eisen in de vraagspecificatie van de voetbalvelden zijn uitgewerkt tot een Ontwerpnota en Definitief Ontwerp. Deze zijn in een raakvlakkensessie besproken met VV Winsum en Gemeente Het Hogeland, waarna de aanvullende wensen van de vereniging zijn verwerkt.

In het voorjaar heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis in Winsum, waar veel belangstellenden op af zijn gekomen. Tijdens deze informatiebijeenkomst heeft het projectteam uitleg gegeven over de inhoud van het project, de planning, communicatie en mogelijke hinder.

Meten is weten Uit de zettingsmetingen bleek dat de opgetreden zetting achter bleef, ten opzichte van de tijdens de aanbesteding door opdrachtgever gemaakte zettingsanalyse, op basis van sonderingen. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken in de maatregelen om de restzetting te beperken, is aanvullend grondmechanisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit het nemen van onverstoorde bodemmonsters om de samenstelling te analyseren en de samendrukbaarheid te bepalen. Op basis van deze gegevens is de zettingsanalyse opnieuw uitgevoerd en is geconcludeerd dat de zetting is gestabiliseerd. De ondergrond blijkt zanderiger van samenstelling te zijn dan tijdens de tenderfase op basis van sonderingen werd ingeschat en aanvullende maatregelen in de vorm van lichtgewicht funderingsmateriaal zijn niet nodig.

Nadat het terrein werd vrijgegeven, is de aanwezige Fauna geïnspecteerd met behulp van de Krinkels drone met warmtebeeldcamera.

In het voorjaar hebben wethouder Harmannus Blok en Krinkels directeur Marieke Roorda het bouwbord onthuld als officiële start van het project. Bij de onthulling gaf wethouder Harmannus Blok aan vertrouwen te hebben in de realisatie van het nieuwe sportlandschap. Marieke Roorda wenste het projectteam van gemeente Het Hogeland en Krinkels een succesvolle periode toe.

Na 120 dagen wachten en meten is gestart met het ontgraven van de cunetten van de wegen en de voorbelasting. Medio zomer worden de sportvelden en infrastructuur opgeleverd. De eindoplevering is medio 2020 voorzien als de bouw van het clubgebouw van VV Winsum is afgerond. Benieuwd naar de voortgang? Foto’s van dit mooie project vindt u op www.sportlandschapwinsumwest.nl.