Beter Buiten

Krinkels vindt zelfontplooiing belangrijk. In het kader hiervan is het traject ‘Beter Buiten’ in het leven geroepen. Bij ‘Beter Buiten’ wordt vier keer per jaar een dag de tijd genomen om een onderdeel van het buitenwerk te verbeteren. Dit gebeurt door, in groepen onder leiding van een uitvoerder of voorman, uitgebreid in te gaan op een aantal vaak terugkerende werkzaamheden die nog niet optimaal of efficiënt genoeg worden uitgevoerd.

Laten ervaren
De opdrachtgever, waarbij de praktijkoefeningen worden uitgevoerd, kan kandidaten aanmelden. Het gaat om mensen die het groenvak ambiëren en een dag mee willen lopen om te ervaren wat het vak precies inhoudt. Iedereen is welkom, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onderwerpen
Vier keer per jaar wordt dus een hele dag uitgetrokken om één van de vier onderwerpen te behandelen. De onderwerpen dit jaar waren: onderhoud openbaar groen, werken in de wijk met een beeldbestek, gladheidsbestrijding en plant- en renovatiewerkzaamheden. Ieder onderwerp is opgedeeld in vier specifieke werkzaamheden, bijvoorbeeld het knippen van hagen of het werken met een beeldbestek. Twee begeleiders behandelen gedurende 1,5 tot 2 uur één van de vier specifieke werkzaamheden met een groep van circa acht deelnemers. Aan het einde van de dag zijn alle vier de specifieke werkzaamheden behandeld.