Boswerk door heel Nederland

In de afgelopen 5 jaar zijn steeds meer boswerken aangenomen door Krinkels. Het boswerk bestaat voornamelijk uit het open houden van bosvlaktes en het terugbrengen van de natuurwaarden. Dit wordt gerealiseerd door Amerikaanse vogelkers en andere ongewenste houtopslag te verwijderen, zieke bomen te kappen en bosverjonging toe te passen.

Bestrijding van een invasieve exoot
Bij de meeste projecten worden, na het vellen van de Amerikaanse vogelkers, de overgebleven stobben behandeld met verdunde glyfosaat met kleurstof. Door de kleurstof is duidelijk zichtbaar welke stobben zijn behandeld. Met een kwast worden de stobben gericht en effectief behandeld, waardoor het wortelstelsel afsterft. Bij het verwijderen van de houtopslag (tot circa 1 meter hoog) wordt gebruik gemaakt van een bosmaaier. Bij hogere houtopslag wordt gebruik gemaakt van een brushcutter aan een kraan. De brushcutter zaagt het hout om, waarna het vrijkomende hout wordt verwerkt in de versnipperaar. De houtchips die hierbij worden geproduceerd gaan naar de dichtstbijzijnde biomassacentrale, die ze gebruikt als grondstof voor energieopwekking. Als er stamhout vrijkomt, wordt dit vervoerd naar de houtverwerker.

Boswerk door heel Nederland
Voor Defensie en gemeente Ede wordt voornamelijk prunus en ongewenste houtopslag bestreden. Dit wordt niet alleen in de bossen gedaan, maar ook op de heidevelden rondom Ede. Afgelopen jaar is voor deze werkzaamheden een op maat gemaakte houtversnipperaar aangeschaft. Voor het werk in Ede is een drone met warmtezoekende camera aangeschaft. Voor de start van de werkzaamheden wordt met behulp van de drone een scan van het gebied gemaakt. Aan de hand van deze scan worden de locaties van aanwezige fauna bepaald, zoals broedende vogels en schuilplaatsen van herten. Tijdens de uitvoering wordt rekening gehouden met deze locaties. Bij Fort den Haak, onderdeel van Provincie Zeeland, worden delen bos gekapt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor andersoortige natuur. Het vrijgekomen hout wordt gebruikt voor houtverkoop en eventueel voor biomassa. In het Noorden van het land voert Krinkels boswerken uit voor onder andere Defensie in Drenthe en Staatsbosbeheer in Groningen. Voor Defensie wordt voornamelijk prunus en ongewenste houtopslag verwijderd. Voor Staatsbosbeheer werkt Krinkels aan bosrandbeheer en de essentaksterfte. Voor de veiligheid van de recreanten worden alle zieke en dode essen verwijderd. In deze gebieden wordt ook ruimte gemaakt voor schouwpaden en machines. De ruimte wordt gecreƫerd door bomen te vellen en te korten. Het vrijkomende stamhout wordt opgestapeld en tak- en tophoutafval wordt versnipperd. Jonge bomen en struiken krijgen hierdoor ruimte om te groeien.

Naast de uitvoering van het bosrandbeheer is in veel van de grote bosopstanden incidenteel verjongingskap toegepast. De es vormde de hoofdsoort in deze verjongingskap. Door een goed georganiseerde herplant op de vrijgekomen kapvlaktes wil Staatbosbeheer gestructureerde bosranden krijgen. Deze plantwerkzaamheden worden door meerdere vestigingen van Krinkels gezamenlijk opgepakt.