Cradle-to-cradle park in Maastricht

Wat ging eraan vooraf?
Het Plein Sint Petrus Banden in Maastricht wordt heringericht. Als vervolg op de bouw van de waterbuffer die deels onder en deels op het plein ligt, heeft landschapsarchitect Casper Slijpen in samenwerking met belanghebbenden een ontwerp gemaakt voor het park boven de waterbuffer. De gemeente Maastricht heeft dit plan op basis van EMVI aanbesteed. Aan Krinkels de taak dit plan uit te voeren.

Hoe het vroeger was
Om ruimte te maken voor een ondergrondse waterbuffer is de voormalige sporthal gesloopt. Ook de karakteristieke ‘Trepkeswoningen’ moesten het veld ruimen. Een knipoog naar vroeger zijn de kenmerkende ‘Trepkes’ (trappen), die op enkele plekken terugkomen in het ontwerp.

Nieuwe invulling van het perceel
Op de plaats van de voormalige woningen, de asfaltweg en rondom het bovengrondse deel van de waterbuffer wordt het nieuwe park aangelegd. Binnen het nieuwe plan is er ruimte voor wandelen, ontmoeten, spelen en beleven. Een padenstructuur van betonverharding ontsluit het park op vijf locaties met de omliggende buurt. Grote, als een soort stapelmuur verwerkte natuursteenblokken met grondaanvulling en muurbeplanting, geven het terrein een geborgen gevoel. Speeltoestellen en speelaanleidingen gemaakt van natuurlijke materialen brengen speelplezier en avontuur. Een dertigtal nieuwe bomen, meerdere gazons en een bloemenweide geven het park zijn groene uitstraling.

Bijzondere onderdelen
Juist de keuze van materialen zoals natuursteen in combinatie met betonverhardingen, maakt dat dit project een bijzondere opdracht is om uit te voeren. Los van de grote natuursteenblokken is het toepassen van een flinke hoeveelheid mergel als bodemlaag en verschralingsproduct (ten behoeve van de bijenpopulatie) een bijzonder element binnen dit project. Deze toepassing zorgt ervoor dat bijzondere waardplanten zich kunnen vestigen. Zo ontstaat er een biotoop voor bijen en andere insecten. Verder zal een deel van de gekapte bomen uit dit project worden verwerkt tot banken en speeltoestellen in het park, oftewel cradle-to-cradle hergebruik. Dit maakt het nieuwe park ‘het pareltje van de wijk’.