DVO watergangen Almere

Voor de gemeente Almere is Krinkels verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de watergangen en voor de blauwalgbestrijding. Dit werk omvat het wekelijks inspecteren van sluizen en de-icers (watercirculators) in de havenkom, het inspecteren van strandlijnen op vuil en de aanwezigheid van blauwalg, het reinigen van sluizen, steigers, ligplaatsen, muren en kades. Daarnaast is Krinkels verantwoordelijk voor het verwijderen van drijf- en gezonken vuil (waaronder bootwrakken), het maaien en afvoeren van waterplanten, het verwijderen van dode dieren en blauwalg en het baggeren van watergangen.

Blauwalgbestrijding
De blauwalgbestrijding op de stranden in Almere wordt uitgevoerd in samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV). De stranden worden wekelijks geïnspecteerd op de aanwezigheid van blauwalg en drijfvuil. In de haven van Almere zijn 28 de-icers aangebracht die zorgen voor stroming en zuurstof in het water. Blauwalg heeft hierdoor minder kans om zich te ontwikkelen. Deze pompen worden in het vaarseizoen meerdere keren per week gecontroleerd en schoongehouden.

Sluizen, steigers, ligplaatsen, muren en kades
Een duikploeg houdt zich jaarlijks bezig met de inspectie en reiniging van sluizen, damwanden, steigers, kunstwerken, kademuren en vijvers. Deze reiniging gebeurt door het gebruik van waterstralen. Ook wordt drijf- en grof zinkvuil verwijderd.

Vaarwegen
Alle aanwezige vaarwegbebording wordt geïnspecteerd, gereinigd, vrijgehouden van begroeiing en waar nodig vervangen. Verder worden de vaarwegen een paar keer per jaar geïnspecteerd op waterplantgroei. Voor de juiste plaatsbepalingen wordt de Krinkels GIS-app ingezet. Dezelfde vaarwegen worden tweemaal per jaar gemaaid door inzet van een maaiverzamelboot. Deze boot maait en verzamelt daarna meteen het maaiafval waardoor er geen overlast ontstaat van de gemaaide planten.

Bergen van scheepswrakken
Regelmatig moeten scheepswrakken worden verwijderd uit het water. Binnen dit contract voert Krinkels deze werkzaamheden uit. En om van de nood een deugd te maken hebben wij er samen met de gemeente en de brandweer een brandweeroefening van gemaakt.