Actief arbo- en veiligheidsbeleid

Krinkels streeft continu naar een werkplek waar medewerkers gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen. Hiervoor hebben wij een actief arbo- en veiligheidsbeleid.

Een mogelijk risico voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is het V&G-gedrag. Het niveau van veiligheid kan verder worden verbeterd door het veiligheidsbewustzijn door de gehele organisatie te verhogen. Met behulp van externe deskundigheid zullen we door de gehele organisatie gedragsobservaties en gedragsaudits uitvoeren. De bevindingen zullen leiden tot een diagnose en implementatieplan om invulling te geven aan onze doelstellingen.