Krinkels gaat voor biodiversiteit

Krinkels heeft twee grote provinciale contracten aangenomen van de Provincie Noord-Holland. Binnen deze contracten is Krinkels verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale bermen. Hierbij is veiligheid een zeer grote factor welke bepaalt hoe het beheer en onderhoud geschied. Echter hebben wij en de Provincie, binnen deze twee contracten, biodiversiteit hoog in het vaandel staan. We willen de bijen, vlinders en andere insecten in het gebied behouden. Dit doen wij onder andere door het beheer van de bermen anders in te steken en toch rekening te houden met de veiligheid van de weggebruiker.

Krinkels ging van start met de veiligheidsronde. Dit wil zeggen dat wij alle zichthoeken en meterstroken (de eerste meter van de berm) hebben gemaaid. Deze delen van de berm moeten laag blijven in verband met goed zicht op de wegen en veilige uitwijkmogelijkheden. De andere delen van de bermen worden op een andere wijze beheert. Hier passen wij ecologisch beheer toe, hier wordt gemaaid en geruimd. . Deze beheertechniek wordt in de brede bermen toegepast. Hier krijgen de bloemen de kans uit te bloeien en zaad te schieten. Nadat het grootste deel van de bloemen is uitgebloeid wordt 70% van de berm gemaaid. 30% van de berm wordt niet gemaaid. De aanwezige insecten maar ook de andere aanwezige fauna vindt in deze 30% de mogelijkheid om te vluchten. Daarnaast gaan er minder eitjes en larven verloren die het anders niet zouden hebben overleefd. De populatie krijgt op deze manier de kans te overleven en zelfs te groeien. Tevens blijft er een nectaraanbod staan gedurende het jaar, voor bestuivende insecten wordt de winter overleven gemakkelijker.

In Zuid-Kennemerland IJmond worde de bermen die breed genoeg zijn gemaaid middels het sinusbermbeheer. In het artikel ‘Biodiversiteit verhogen met innovatieve maaimethode’ in Stad + Groen, 2-2018 vertelt onze collega Erwin Raar over het sinusbermbeheer in Zuid-Kennemerland IJmond. Het vrijkomende maaisel wordt gebruikt om compost van te produceren met onze eigen vergister. Deze compost wordt in het areaal gebruikt bij het planten van bomen. Door deze methode toe te passen wordt al het vrijkomende afval hergebruikt (cradle-to-cradle).
DOWNLOAD EN LEES het artikel in Stad & Groen ->