Gebiedscontract Midden Noord: ‘It takes 2 to tango’

6 april 2017 - Vorige week werd het startsein gegeven voor de werkzaamheden in het gebiedscontract Midden Noord van Provincie Noord-Holland. In een gezamenlijke project startup leerden beiden teams elkaar op een ludieke manier, onder andere door middel van speeddates, beter kennen.

Het uitvoeringsteam, dat bestaat uit BAM, ENGIE en Krinkels, is voor het gebied Midden Noord de komende 10 jaar verantwoordelijk voor het asset management van de provinciale (vaar)wegen, (beweegbare) bruggen, sluizen, groen, gebouwen, terreinen OV/VRI’s, incidentenmanagement en gladheidsbestrijding. Dit betekent dat de provincie naar een regierol toegroeit en het uitvoeringsteam taken en verantwoordelijkheden overneemt.

‘It takes 2 to tango’
Het motto van het project is ‘it takes 2 to tango’. Evenals bij het dansen van een tango is intensieve samenwerking en vertrouwen van belang om succesvol te zijn. Het belangrijkste doel van de project startup was dan ook dat de teams elkaar beter leerden kennen. Ook was er ruim gelegenheid om verwachtingen naar elkaar uit te spreken en de samenwerking nog meer vorm te geven.

Vol vertrouwen de toekomst in
Ongeveer 60 medewerkers van beide teams, van directieniveau tot operationele medewerkers, namen deel aan de sessie. Gedurende 2 uur hielden de diverse teamleden speeddates met elkaar waarbij werd ingegaan op persoonlijke drijfveren. Verder bestond het programma onder andere uit enkele presentaties door de projectmanagers en een interview met de directies. Een geslaagde sessie, die als zeer positief werd ervaren door de deelnemers. De verandermanager die de project startup leidde, blijft de komende jaren betrokken bij het project om de teams te begeleiden in deze nieuwe manier van samenwerken. De teams gaan met vertrouwen de komende 10 jaar tegemoet!