Aanleg Nationaal Monument MH17 van start
Nog bijdragen nodig voor veilig stellen beheer en onderhoud

De Stichting Nationaal Monument MH17 heeft opdracht gegeven voor de aanleg van het monument ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van vlucht MH17. Het nog ontbrekende bedrag van minimaal € 250.000 euro voor een goede instandhouding, wil de Stichting de komende maanden bijeenbrengen.

Na tweeënhalf jaar van intensieve voorbereidingen gaat binnenkort de eerste spade in park Vijfhuizen in de Haarlemmermeer de grond in voor het Nationaal Monument MH17. Het monument symboliseert een groen herdenkingslint dat zich verheft uit het landschap. Omringd door zonnebloemen worden op het lint de 298 bomen geplant.

De Stichting Nationaal Monument MH17 heeft, na een succesvolle aanbestedingsprocedure, aannemer Krinkels b.v. opdracht gegeven met de aanleg van het monument te beginnen. De voortvarende start van het bouwproject is mede mogelijk gemaakt door het genereuze gebaar van Boomkwekerij Ebben. Dit Brabantse bedrijf stelt kosteloos alle bomen ter beschikking en zal deze samen met medewerkers en nabestaanden planten.

Steun de Stichting Nationaal Monument MH17
Om de ontwikkeling van het monument financieel en bestuurlijk te begeleiden is in juni 2016 de Stichting Nationaal Monument MH17 opgericht. Deze stichting heeft met gerichte acties inmiddels al het voor de aanleg benodigde bedrag weten te verwerven bij overheden, bedrijven, fondsen en particulieren.

Het resterende bedrag dat nodig is voor het veiligstellen van het onderhoud en beheer van het monument tot 2027, bedraagt nog minimaal 250.000 euro. Het stichtingsbestuur verwacht dit de komende maanden bijeen te brengen, dankzij donaties van bedrijven en particulieren. Een mogelijk batig saldo zal worden aangewend voor het verder verduurzamen van het monument en het mogelijk maken van herdenkingsbijeenkomsten.

Doneren kan via de website www.monumentmh17.nl