MVO jaarverslag 2015 in woord en beeld

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen doel op zich. Het is het logisch gevolg van een gezonde bedrijfsvoering waar aandacht is voor mens, milieu en maatschappij. Dit dragen wij als Krinkels uit en kunt u ook teruglezen in ons MVO jaarverslag 2015.

We streven naar een schone en leefbare wereld voor iedereen. Om dit te bereiken gaan wij zo duurzaam mogelijk om met materiaal, energie en de eigen organisatie. Maar dit vragen wij ook aan iedereen waar wij invloed op uit kunnen oefenen. MVO is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het loopt als een rode draad door onze duurzame oplossingen en bedrijfsvoering heen. Alles zo duurzaam mogelijk met aandacht voor People, Planet en Prosperity. Om dit voor iedereen inzichtelijk te maken hebben wij dit vastgelegd in een MVO jaarverslag.

Klik hier om het MVO jaarverslag 2015 te downloaden. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? Dan kunt u dit via de e-mail opvragen bij Alette Vermeulen, mail.