Het MVO jaarverslag 2016 is uit!

Het MVO jaarverslag 2016 over het boekjaar mei t/m april is nu gedrukt en online beschikbaar.

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen doel op zich. Het is het logisch gevolg van een gezonde bedrijfsvoering waar aandacht is voor mens, milieu en maatschappij. Dit dragen wij als Krinkels uit en kunt u ook terugzien in ons MVO jaarverslag 2016.

Klik hier om het MVO jaarverslag 2016 te bekijken.