MVO jaarverslag 2018

Krinkels werkt dagelijks aan het mooier, veiliger en schoner maken van de leefomgeving. Niet alleen in onze werkzaamheden zijn we hier mee bezig. Ook op het gebied van het milieu. Krinkels probeert de CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden door het zorgvuldig selecteren van de voertuigen en het materieel waarmee gewerkt wordt. Onze CO2-prestatieladder certificering op het hoogste niveau 5 bevestigt dit. Krinkels hecht grote waarde aan de veiligheid van de medewerkers en de omgeving. Er worden diverse tools ingezet om de bewustwording en het herkennen van onveilige situaties te vergroten. Ook op maatschappelijk vlak draagt Krinkels haar steentje bij. Dit is onder meer terug te zien in het percentage SROI. Zo ondersteunt Krinkels mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door het bieden van re-integratie werkplaatsen.

Deze en andere punten over hoe Krinkels bezig is op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunt u bekijken in het MVO jaarverslag 2018. Het MVO jaarverslag 2018 is vanaf vandaag digitaal beschikbaar en ligt op dit moment op de drukpers. Wilt u liever een papieren versie dan kunt u een e-mail sturen naar alette.vermeulen@krinkels.nl.

Klik hier om het MVO jaarverslag 2018 te bekijken.