Krinkels gecertificeerd voor NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen of een bedrijf voldoet aan alle (wettelijke) verplichtingen aangaande arbeid die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten. Hiermee kan een opdrachtgever er dus op vertrouwen dat Krinkels op de juiste manier omgaat m.b.t. inzet van personeel.
Klik hier om het certificaat NEN 4400-1 te bekijken.

Krinkels is opgenomen in het Register Normering Arbeid van Stichting Normering Arbeid (SNA). Op hun website (www.normeringarbeid.nl) is meer informatie te vinden.