Waterprojecten van Krinkels in beeld

Krinkels werkt op een zo natuurlijk mogelijk wijze aan oevers, watergangen, beschoeiingen en damwanden. De waterbouwkundige (kunst) werken zoals stuwen, duikers en bruggen vallen ook onder de werkzaamheden van Krinkels. Onze Water werkzaamheden zijn te verdelen in vier specialisaties: duurzame oevers, onderhoud watergangen en rivieren, oeververdedigingswerken en waterbouwkundige (kunst)werken.

In de video op deze pagina laten wij u een aantal van onze sportprojecten in een vogelvlucht zien.