Onderhoud van objecten in de Maas

Krinkels heeft in opdracht van Rijkswaterstaat directie Limburg het onderhoud van objecten in de Maas uitgevoerd. Het werkgebied liep grofweg van Eijsden tot Den Bosch. De werkzaamheden bestonden uit het onderhoud van oevers, sluizen, stuwen, vaste bruggen, dijken, meubilair op en rond de vaarweg, maai- en snoeiwerkzaamheden, onderhoud van beplanting, afvalverwijdering en wegonderhoud. Maar ook het schoonhouden van een aantal sluiscomplexen en het controleren van de sluisdeuren met behulp van duikers behoorden tot onze opdracht.

Daarnaast werd de hulp van Krinkels ingezet bij calamiteiten die zich op en rond het water voordeden, zoals het opduiken van een scheepsluik met behulp van een sonarboot  en het verwijderen van een tractor die in de Maas was gereden. Maar ook hulp bij kleine calamiteiten behoorden tot onze werkzaamheden. Tijdens winterse omstandigheden werd sneeuw geruimd en gladheid bestreden. Ook milieuverontreiniging (olie op het water) werd door Krinkels aangepakt.

Kortom zeer uiteenlopende werkzaamheden die ons goed passen.