Vervangen beschoeiing en aanleg natuurvriendelijke oevers Almere

Krinkels heeft natuurvriendelijke oevers aangelegd en de beschoeiing vervangen in de gemeente Almere. Het project is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland. Het project betreft het vervangen van 1.700 meter damwand en het aanbrengen van 6.500 m2 betonblokmatten aan de Lange Wetering. De ene zijde van de vaart is ingericht als natuurvriendelijke oever. Oude beschoeiing is verwijderd, taluds opnieuw geprofileerd en als bescherming zijn betonblokmatten aangebracht. In het kader van de duurzaamheid zijn de matten uitgevoerd met kunststof bekabeling en voorzien van filterdoek. Natuurvriendelijke oevers zijn niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor de kwaliteit van het water. De waterplanten en ook het riet dat uit het water naar boven komt, helpen het water schoon te houden. Doordat de natuurvriendelijke oevers minder steil zijn, ontstaat er in de vaart meer ruimte om water te bergen. Dit is nog een voordeel van een natuurvriendelijk oever. Aan de andere zijde van de vaart (de bewonerskant), is de traditionele beschoeiing vervangen. Hiervoor is ruim 180 m3 FSC hardhouten damwand/gording gebruikt. Vanwege de veiligheid voor de bewoners en ontlasting van de verkeersdruk in de woonwijk, vond al het transport plaats over water door middel van pontons en beunbakken. Krinkels heeft hiervoor een maaiboot omgebouwd tot duwboot. Deze was makkelijk manoeuvreerbaar in de vaart en had de benodigde pk’s voor het duwen van deze zware jongens.