Speelvoorzieningen in Almere

Januari 2014 - Krinkels Nagele is gestart met het dagelijkse onderhoud en het aanleggen van speelvoorzieningen met valondergronden in de gemeente Almere.

Krinkels Nagele is voor het onderhoudsdeel van dit bestek een samenwerking aangegaan met een erkend SW-bedrijf. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van de gemeente Almere om in het kader van SROI (Social Return On Investment) een steentje bij te dragen.

Het SW-bedrijf zorgt voor het dagelijks onderhoud van de speeltoestellen. Tot hun takenpakket behoren diverse werkzaamheden en kleine reparaties aan de speeltoestellen, bijvoorbeeld een kapotte schommel repareren of het herstellen van valondergronden (na meldingen van bewoners en/of toezichthouders). Ook het schoonmaken van rubbertegels en kunstgras hoort bij het takenpakket.

Meldingen die binnen komen via het zogeheten MRS (Meldings Registratie Systeem) worden binnen twee werkdagen afgehandeld. Dit houdt in dat er bijna dagelijks een werkploeg in Almere aanwezig is om deze meldingen af te handelen.

Krinkels zorgt zelf voor de aanleg van nieuwe speel-
terreinen en het verwijderen/verplaatsen van speeltoestellen en valondergronden. De speeltoestellen worden door derden geleverd, maar vallen onder de supervisie van Krinkels. Dit om ervoor te zorgen dat de aanleg en leverantie van diverse onderdelen van de speelterreinen in goede banen geleid wordt.