64 kunstwerken in de Noordoostpolder

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder heeft Krinkels een groot aantal kunstwerken gerenoveerd. 64 bruggen en steigers zijn door ons onder handen genomen.

De werkzaamheden bestonden uit het reinigen en repareren van bruggen (herstelwerk beton) waarvan een deel van de werkzaamheden vanaf het water is uitgevoerd. Tevens heeft herstelwerk plaatsgevonden aan de leuningen, dekplanken en stootplaten van de bruggen. Ook zijn diverse steigers gerenoveerd. Deze werkzaamheden hebben deels vanaf de oude steigers en deels vanaf de kant plaatsgehad. Daarna heeft Krinkels een slijtvaste deklaag op de steigers aangebracht. In de wijk Zuidert in Emmeloord is een grote houten steiger gerealiseerd.

Bijzonder aan dit project is dat de opdrachtverlening middels een prestatiebestek heeft plaatsgevonden. Een prestatiebestek is een contract waarin de opdrachtgever de beginsituatie, en met behulp van de vraagspecificatie, de gewenste eindsituatie beschrijft. Het bestek geeft niet aan wát er moet gebeuren, hóe het moet gebeuren en hoe váák het moet gebeuren.