Vervangen wegduiker en kantelstuw Friese hoek D-tocht

Krinkels heeft in opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland gezorgd voor de verbreding en verdieping van de Friese hoek D-tocht. Krinkels heeft in het eerste deel van het werk de nieuwe oevers gegraven en deze duurzaam afgewerkt. Door deze nieuwe oevers duurzaam aan te leggen is er een betere waterafvoer en een aanzienlijke vermindering op de kans van wateroverlast. Door deze werkzaamheden aan de tocht kwam de bestaande wegduiker onder het Ruttensepad te hoog te liggen en diende vervangen te worden. Krinkels heeft de oude duiker verwijderd, een nieuwe werkvloer gestort en vervolgens met behulp van een telekraan nieuwe duikerelementen geplaatst. Ook heeft Krinkels een automatische stuw geplaatst, om te voorkomen dat het waterpeil van de tocht te laag wordt. Hiervoor was de tocht twee weken tijdelijk afgesloten door middel van een gronddam en werd de continuïteit van de waterafvoer geborgd door het toepassen van een open bemaling. Vanwege de regelbare klep in de stuw kan het waterpeil fluctueren tussen -5,40 en -5,90 NAP. Krinkels heeft een damwand aangebracht die, vanwege de hoge grondkerende functie, is verstevigd met schroef- en klapankers.

Wederom een mooi project voor en van het Waterschap Zuiderzeeland.