Nieuwe atletiekbaan

Atletiekvereniging AV Sparta is opgericht in 1954 en heeft de beschikking over een complex in het Haagse Zuiderpark en een accommodatie in Sportpark Westvliet in Voorburg. Het complex in het Zuiderpark wordt door Krinkels volledig vernieuwd. De aanneemsom van het werk bedraagt ruim een miljoen euro en de uitvoering heeft inmiddels plaats gevonden. De opdrachtgever voor dit werk is de gemeente Den Haag.

Bodemverontreiniging
De renovatie van de baan en de inrichtingselementen (denk aan een springkussen, slingerkooi, etc.) gaat samen met het werken in vervuilde grond conform de BRL SIKB 7000. De atletiekbaan Zuiderpark is gelijktijdig een isolatielaag van een historische bodemverontreiniging en de renovatie van deze atletiekbaan betreft daarom strikt genomen een sanering in het kader van de Wet Bodembescherming.

De opdrachtgever heeft hiervoor een BUS-melding gedaan bij het bevoegd gezag. Bij de inschrijving dient het bewijs van certificering conform de BRL SIKB 7000 te worden gevoegd, onder welke de saneringswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht kent een onderhoudstermijn van 12 maanden.