Vegen wegen, pleinen en parkeerplaatsen

Sinds 2013 voert Krinkels de reiniging en onkruidbestrijding van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen van Roermond uit. Dit betekent dat alle wegen, pleinen en parkeerplaatsen 8 keer door ons geveegd worden. Daarnaast wordt dezelfde verharding in 2 ronden per jaar geborsteld, dit omdat de gemeente het onkruid niet langer chemisch bestrijdt. Het aanwezige onkruid op half-verhardingen wordt middels de Wave technologie (toepassen heet water) behandeld.

De gemeente Roermond is groot voorstander van social return en wil stimuleren dat ondernemers mensen met afstand tot de arbeidsmarkt betrekken binnen de projecten. Bij de uitvoering van dit project zijn een aantal mensen werkzaam met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Na een jaar middels detachering te hebben gewerkt heeft in 2013 een aantal mensen een aanstelling binnen krinkels gekregen.

De looptijd van het project is 2 jaar met een optie tot verlenging.