Herinrichting Centrumplan Nieuw-Vossemeer

Op 3 november 2014 startte Krinkels Wouw met het project ‘Herinrichting Centrumplan Nieuw-Vossemeer’ in opdracht van gemeente Steenbergen. Het centrumplan bestaat uit de nieuwbouw van een woon- en zorgcentrum en 24 starterswoningen. Dit is een project van woningcorporatie Stadlander.

Ondergronds
Het plan past qua schaal en architectuur goed in het dorp. Krinkels Wouw past de omliggende straten inclusief riolering aan. Op het terrein van het woon- en zorgcentrum worden diverse pleinen aangelegd. Krinkels Wouw zorgt voor de volledige inrichting van de pleinen inclusief het groenwerk. De toekomstige bewoners zullen geen overlast meer hebben van GFT-containers. Deze worden als ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De werkzaamheden worden in een kort tijdsbestek en in een ‘ongunstige periode’ van het jaar uitgevoerd. Dat vereist een efficiënte en doelmatige planning. Door transparant samen te werken met
onze opdrachtgever gemeente Steenbergen en woningcorporatie Stadlander komt er in de winterperiode weer een fraai project tot stand.