Defensieterreinen Den Helder

Het integrale onderhoud op het defensieterreinen in Den Helder is een bijzondere opdracht. Voor Dienst Vastgoed Defensie (DVD) onderhoudt Krinkels 16 zogenaamde objecten.

De Nieuwe Haven (= de marinehaven) in Den Helder, het opleidingscentrum Erfprins, de Joost Dourlein Kazerne op Texel behoren tot deze objecten, maar ook een aantal kantoorpanden wordt door Krinkels onderhouden. De werkzaamheden bestaan uit het totale groenonderhoud als gras maaien, kanten steken, hagen knippen, onkruidbestrijding en snoeien. Daarnaast verzorgt Krinkels het kleinschalige straatwerk en onderhoudt drainage en straatkolken. DVD past geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen toe binnen haar locaties, dit betekent dat de verharding volop geborsteld wordt. Ook voert Krinkels onderhoud aan bomen en voert VTA controles uit. Naar aanleiding hiervan worden verbetervoorstellen gedaan.

Ook worden de aanwezige kunstgrastennisvelden en atletiekbaan door Krinkels onderhouden. Tijdens winterse omstandigheden houdt Krinkels de objecten sneeuwvrij en bestrijdt gladheid. Kortom Krinkels streeft naar complete ontzorging van opdrachtgever.

De looptijd van het project is 2 jaar (mei 2013-mei 2015).