Calamiteiten

Calamiteiten Management is een bijzonder onderdeel in onze organisatie en dit vraagt om eigen vaardigheden en voorzieningen. Wij hebben hierin veel ervaring opgedaan bij diverse opdrachtgevers binnen Nederland.

Calamiteiten Management vraagt om flexible inzetbaarheid. De ene keer rukt men tien keer per maand uit voor een calamiteit en een andere maand misschien maar twee keer, daarnaast is een calamiteit ook niet tijdsgebonden.

Voor het verhelpen van de calamiteiten en voorkomen van milieudelicten wordt door ons speciaal daarvoor ingerichte calamiteitenbussen ingezet. Deze bus is een eigen ontwerp en heeft alle middelen aan boord om snel en adequaat op te kunnen treden. Het Calamiteiten Management team wordt gecoördineerd door een calamiteiten coördinator. Hij zorgt voor de snelle en flexibele inzet van personeel en materieel en is 24/7 bereikbaar.

Naast het creëren van een veilige werkplek en het instellen van de nodige verkeersmaatregelen, bijvoorbeeld bij een ongeval, staat de doorstroming van het verkeer centraal. Nadat de hulpdiensten hun werk hebben gedaan, dragen wij zorg voor het opruimen van het eventuele afval, de verontreiniging, de olie enz. en wordt de rijbaan zo snel mogelijk weer vrij gegeven. Veelal zijn er geen hulpdiensten aanwezig en bestaat ons werk enkel uit bergingswerkzaamheden.

Referentieprojecten:
Calamiteitenmanagement
Onderhoud van objecten in de Maas

Terug naar Overige disciplines <