Aanleg en onderhoud duurzame oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor de kwaliteit van het water. De waterplanten en ook het riet dat uit het water naar boven komt, helpen het water schoon te houden. Doordat de natuurvriendelijke oevers minder steil zijn, ontstaat er in de vaart meer ruimte om water te bergen. Hierdoor krijg je plasbermpjes voor de kikkers en meer plantjes.

Krinkels plaatst beschoeiingen, damwanden, palen en steigers en verzorgt hiervan het onderhoud. Beschoeiing kan worden gemaakt van hout, beton, kunststof of staal. Van oudsher wordt vaak hardhout toegepast, omdat dit een langere levensduur heeft. Wij plaatsen beschoeiingen van alle type materialen. Ze worden vaak in de vorm van damwanden aangebracht. Deze kunnen op grote lengte worden aangeleverd, zodat ook diepere kanalen met beschoeiing kunnen worden uitgevoerd.

Referentieprojecten:
Natuurvriendelijke oevers
Aanleg oever aan het Grote Gaastmeer

Terug naar Waterwerken <