Waterbouwkundige (kunst)werken

Nederland en water zijn nauw met elkaar verbonden en we zijn al eeuwenlang in strijd met de zee(Spiegel). De stijgende zeespiegel en toenemende regenval hebben directe gevolgen voor Nederland. Dit vraagt om een actieve benadering over hoe we willen leven met water, nu en in de toekomst.

Wij houden ons dagelijks met deze vraagstukken bezig. Opdrachtgevers als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben elk hun eigen rol in waterbeheer. Wij zijn in staat om voor deze opdrachtgevers de realisatie en het beheer van waterbouwkundige (kunst)werken zoals sluizen, stuwen, duikers, steiger- en vlonderconstructies, viaducten en aquaducten te verzorgen.

Referentieprojecten:
Renovatie Stuw Rassenbeektocht
Vervangen stuwen in Urk

Terug naar Waterwerken <